Veinge MCK logga

KONTAKTA OSS

OBS! endast bemannad under tränings-/tävlingstider.

Postadress

Veinge MCK
c/o Lars-Åke Jonasson

Stentorpsgatan 7

312 45 Veinge

Ordförande – Stefan Berrekia, mobil: 076-173 69 67

Kassör – Lars-Åke "Loja" Jonasson, mobil: 070-588 46 61

OM VEINGE MCK


Veinge Motocrossklubb bildades 1987 när ett stort antal ungdomar önskade en motocrossbana att åka på i sin hemkommun. Med hjälp av föräldrar och entusiaster samt mycket ideellt arbete färdigställdes en slinga på 1 130 meter, vilken besiktigades som en C- och D-bana. D.v.s. tävlingar utan publik fick ordnas. Banan fick namnet Klintebergsbanan.

Efter vårens stortävling 1992 stängdes banan för ombyggnad. Orsaken var krav från hälsovårdsförvaltningen i Laholms kommun. Den gamla grustäckten som banan låg på måste återfyllas och besås p.g.a. luftföroreningar trängde ner i grundvattnet. Följden blev att klubben efter återfyllnaden anlade en i stort sett helt ny banslinga. Övriga områden besåddes med gräs och ett par hundra lövträd planterades. Den nya banslingan blev 1570 meter och betydligt mer lättöverskådlig och därigenom mer publikvänlig. Efter några ombyggnader sedan dess så är banan i dag dryga1600 meter. Både den lilla och stora banan är idag klassade som B-banor.

Vatten och avlopp installerades 1997 vilket gör att det nu finns både duschar och toaletter. Den redan tidigare mycket populära Klintebergsbanan blev därmed ännu bättre. Vår möjlighet att ha banan öppen från mycket tidig vår till sent på hösten, ibland t.o.m. nästan året runt, har gjort att förare från hela södra Sverige tränar hos oss när andra banor måste stänga.

Vi har även förbättrat vår ”lilla” bana för 50-85 cc. Den är mycket populär hos nybörjare och lite yngre killar och tjejer. Där finns det möjlighet att på lördagar hyra motorcyklar för den som vill prova på hur det är att köra cross


Medlemskap i klubben kostar 400 kr per år, detta gäller då för samtliga personer i ett hushåll.
Mer info om medlemskap och formulär för medlemskap finns här.

VMCK STYRELSE 2023

ORDFÖRANDE

Stefan Berrekia

076-173 69 67

LEDAMOT

Pierre Sjö

LEDAMOT

Christoffer Gräbner

KASSÖR

Lars-Åke Jonasson

070-588 46 61

LEDAMOT

Carolina Hellberg

LEDAMOT

Madelen Stellansson

SEKRETERARE

Jenny Carlsson

LEDAMOT

Conny Hultman

SUPLEANT

Henrik Danielsson

ÖVRIGA TILLDELADE POSTER

REVISOR Johnny Andersson

SUPPLEANT REVISOR Mikael Nilsson

MILJÖANSVARIG Henrik Danielsson

VALBEREDNING Jonas Dahlgren, Daniella Håkansson

UTBILDNINGSANSV. Tävlingsledarna

KONTAKT NILSSONS MOTOR CUP Johnny Andersson, 070-820 53 39

KONTAKT MX SYD Mikael Strömberg, 070-256 42 72